Kontakty

Kontakty

Adresa obce

Fyzická adresa obce, na kterou je možné například odesílat korespondenci.
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Horní Vlčkovice 105

544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší


Starosta obce

Bohuslava Volfová (volený funkcionář)

+420 724 180 063

starosta@vlckovice.cz


Účetní obce

Eva Bittnerová (zaměstnanec obce)

+420 734 201 330

+420 499 392 126

ou.vlckovice@raz-dva.cz

vlckoviceucetni

 

Správce webu

Marek Otava

+420 728 298 173

help@vlckovice.cz

 

Elektronická podatelna

Podatelna, která umožňuje pouze přijímání elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

podatelna@vlckovice.cz

 

Datová schránka

Elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé.

4tsbaib


IČO

Identifikační číslo osoby (IČO, také IČ) je osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

00278459

 

DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace plátce daně (daňového poplatníka). Daňové identifikační číslo je charakterizováno dvěma písmeny, která znamenají kód země, a za nimi následuje číslo plátce daně.

CZ00278459

 

Bankovní účet a IBAN

International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Používá se ve všech zemích Evropské unie, kde je nutný pro jakékoliv zahraniční platby.

KB Dvůr Králové nad Labem 8222601 / 0100

CZ7901000000000008222601

 

Pověřenec GDPR

Správce : Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Sídlo správce : Horní Vlčkovice 105, Vlčkovice v Podkrkonoší

: 00278459

Telefon : +420 499 392 126 

Email : ou.vlckovice@raz-dva.cz

 

Pověřenec : Lenka Procházková

Email : prochazkova@kjh.cz

Telefon : +420 730 164 404