obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší

obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší

Obecní úřad je orgánem obce.

Vykonává zejména přenesenou působnost obce, pokud není speciálně svěřena jinému jejímu orgánu. V samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, nebo pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarosta a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení.

 

Adresa obecního úřadu

obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Horní Vlčkovice 105

544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší

 

Úřední hodiny

Starosta obce

Místostarosta obce

úřední hodiny

úřední hodiny

7:00 - 15:00

-

-

15:30 - 18:00

8:00 - 11:30     13:30 - 17:00

-

-

15:30 - 18:00

-

-

 

Účetní obce

úřední hodiny

7:30 - 11:30     13:30 - 17:00

7:30 - 11:30     12:00 - 14:00

7:30 - 11:30     12:00 - 14:00

7:30 - 11:30     12:00 - 14:00

7:30 - 11:30     12:00 - 14:00