Územní plán obce

Územní plán obce

Nahlédnout do schváleného územního plánu v tištěné podobě můžete také na obecním úřadě.