Název obce

Název obce

První název obce se objevuje okolo roku 1410 - jako ves Wlczkowicze (dále Vlčkovice, německy Wolfsdorf). Německý název vznikl asi z příjmení Wolf, člověk, který přivedl osídlence do vsi - Vlkova ves.

Podle výkladů naučných slovníků vznikl název Vlčkovice proto, že to byla ves lidí Vlčkových.

Jedna pověst o tom, jak Vlčkovice ke svému jménu přišli, uvádí: okolo vsi byly hluboké lesy. Jednou v noci se vracel muzikant z tancovačky odněkud z Kohoutova (Koken) a přitom, jak šel lesem, se k němu nebezpečně začali přibližovat vlci, kteří tenkrát v lese žili. Muzikant vyndal housle a začal hrát. Zvuk houslí držel vlky v uctivé vzdálenosti. Přitom šel dále směrem k domovu. Hrál a hrál. Postupně mu na houslích praskala jedna struna, pak druhá a třetí, až zůstala jediná struna. Nepřestal hrát ani na poslední struně a už se blížil na okraj lesa. Ves už byla blízko, a tak šťastně došel až domů. Zachránila ho poslední struna na houslích. Podle této příhody se ves začala nazývat Vlčkovice.

V České Republice je dalších pět obcí nebo osad stejného jména „Vlčkovice”
1. Vlčkovice, část obce Praskačka, okres Hradec Králové
2. Vlčkovice, osada obce Neustupov, okres Benešov
3. Vlčkovice, část obce Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
4. Vlčkovice, část obce Kolinec, okres Klatovy
5. Vlčkovice, okres Česká Lípa

Název obce Vlčkovice v Podkrkonoší se v průběhu staletí měnil. Rozdílné jsou názvy české i německé.

rok

český název

německý název

1410

Wlczkowicze

Wolfsdorf

1654

Wlczkowicze

Wolssdorf

1713

Woelssdorf

1790

Wlzkowicze, Wlcžkovicze

Welsdorf

1836

Wlčkovice

Wölsdorf

1886

Vlčkovice Dolní / Horní

Neider / Ober Wöllsdorf

1918

Dolní / Horní Vlčkovice

Neider / Ober Wölsdorf, Welsdorf

1938-1945

Neider / Ober Wölsdorf

1945

Dolní / Horní Vlčkovice

1949

Vlčkovice

1950

Vlčkovice v Podkrkonoší

úryvek z knihy
Vlčkovice v Podkrkonoší - Minulost a současnost
2010 - Ing. Václav Němec