Členství obce

Členství obce

Sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší je členem SMS ČR Sdružení místních samospráv. Základními cíly sdružení jsou hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje a poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

 

 

 

Společenství obcí Podkrkonoší

Společenství obcí PodkrkonošíObec Vlčkovice v Podkrkonoší je součástí SOP Společenství obcí Podkrkonoší. Předmětem činnosti Společenství je maximálně využívat všech pozitivních faktorů k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji venkovského prostoru, s ohledem na zachování kulturního a přírodního dědictví zájmového území Společenství.

 

 

 

Svazek obcí Plynofikace

Svazek obcí Plynofikace byl založen za účelem plynofikace obcí Kuks, Stanovice, Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší v roce 2006. V současné době již funguje svazek pouze za účelem splácení úvěrů, které byly prostřednictvím svazku vzaty obcemi Kuks, Stanovice a Choustníkovo Hradiště na financování plynofikace v těchto obcích. Obec Vlčkovice v Podkrkonoší si vlastní plynofikaci uhradila ze svých prostředků.

 

 

 

Region Krkonoše

Region KrkonošeObec Vlčkovice v Podkrkonoší podporuje Region Krkonoše. Turisticko informační portál s množstvím pravidelně aktualizovaných turistických informací z oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Tipy na výlet, turistické zajímavosti, aktivní vyžití a široká nabídka ubytování v Krkonoších.

 

 

Království - Jestřebí hory

Království - Jestřebí horyObec Vlčkovice v Podkrkonoší je členem MAS Království - Jestřebí hory. Místní akční skupina je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

 

 

Czech POINT

Czech POINT

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší provozuje službu Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Hlavním cílem je usnadnit občanům dostupnost služeb jako jsou například výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče.