Fotogalerie

Vyhodnocení IV. celonárodní soutěže kronikářů

Vyhodnocení IV. celonárodní soutěže kronikářů, které proběhlo 29. srpna 1989. 2. místo z obcí do 500 obyvatel získala Blanka Doubicová (Kačabová) z Vlčkovic v Podkrkonoší.

  • Zleva : zástupce odboru kultury z Hradce Králové, muzea Trutnov, metodička L. Šolcová, vedocí odboru kultury s. Nehyba, kronikáři.
  • Kronikáři okresu Trutnov.
  • Předávání ceny za 2. místo obcí do 500 obyvatel Blance Doubicové z Vlčkovic v Podkrkonoší.
  • Věra Kuková se umístila na 3. místě obcí do 500 obyvatel - z Trotiny.
  • Miroslav Kůřil z Dolní Branné se umístil na 2. místě ve II. kategorii.
  • Marie Chvapilová ze Rtyně v Podkrkonoší si odvezla 3. cenu ve III. kategorii.
  • Dále byla udělena čestná uznání za účast v soutěži.
  • Čestné uznání bylo uděleno Gabriele Gluksmanové z Lánova.
  • Čestné uznání přebírá Viktor Schön ze Dvora Králové.
 
Diskuse

Komentáře 0

Momentálně žádné komentáře k tomuto fotoalbu.