Kontejnery

Problematická mládež

Problémy s místní mládeží.

Skatepark

Myšlenka stavby skateparku.

Ukládání větví