Diskuse

Diskuse

Obec

Vše o obci.

Obecní úřad

Vše o obecním úřadu.

Ostatní

Vše o všem ostatním.

Pravidla diskuse

1. Diskuse je místo, kde může každý svobodně vyjádřit svůj názor, kdykoliv je to v souladu s pravidly, který bude respektován ostatními návštěvníky.

2. Příspěvky se musí držet daného tématu, pokud chcete diskutovat o něčem jiném, bude vítáno založení nového tématu.

3. Je zakázáno spamování.

4. Není povoleno zbytečně vyvolávat spory či napadat ostatní členy nebo ostatním členům vyhrožovat.

5. Při porušení pravidel slušného chování může být kterýkoli příspěvek administrátory upraven nebo smazán, uživatel může dostat BAN (tzn. zákaz přístupu na diskusi, popřípadě na celý web www.vlckovice.cz).

6. Administrátor má právo dát BAN kdykoliv usoudí, že se porušují pravidla slušného chování bez toho, aby se musel zodpovídat dotčené straně. Uživatelé vstupují na tuto diskusi dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku, proto jestli nesouhlasíte s pravidly zde uvedenými, prosíme, nekomentujte žádná témata.