Články

Ohlédnutí starosty na své dvanáctileté funkční období

Vážení spoluobčané,


přišel čas voleb do obecních zastupitelstev a pro mě, jako starostu Obce Vlčkovice v Podkrkonoší, nastal čas, abych zrekapituloval svoji činnost. Ze všech pro a proti mně vyšlo, že v nejlepším je přestat. Myslím, že se mohu za sebe ohlédnout a vidět kus práce pro Vás občany a obec celkově.


Začínal jsem v 2003 jako neuvolněný starosta. Po převzetí své funkce, jsem si dal závazek, že je nutné dát naši obec, jako takovou, do slušného vzhledu. Nakoupila se malá zahradní technika na úklid zeleně v obci a velmi zanedbaného hřbitova. V začátcích jsem tuto práci většinou prováděl sám, později pracovali na smlouvu někteří naši občané. V této době byl instalován záchranný systém VISO (rozhlas) a opraveno veřejné osvětlení, výměnou starých žárovkových svítidel za výbojkové osvětlení. Jelikož nám byly pozemkovým fondem předány vybudované záhumení komunikace, bylo nutné zakoupit větší a silnější techniku. Byl zakoupen traktor a k němu příkopová sekačka. A opět jsem většinou s tímto zařízení jezdil sám, nebo někdo na smlouvu. Ale čas ukázal, že je zapotřebí pro tuto techniku přijmout zaměstnance.


V tomto období jsem, společně se starostou Obce Choustníkovo Hradiště, začal spřádat myšlenku zavést do našich obcí plyn. Již dříve jsme se pokoušeli o spolupráci s Obcí Chvalkovice, kde byla prováděna plynofikace, ale připojení naší obce na plyn bylo pro malý průřez přivaděče nemožné. Ale nakonec byla naše myšlenka s plynofikací vyslyšena, s tou podmínkou, že založíme sdružení pro „Plynofikaci obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Kuks, Stanovice“, což se nám podařilo pro vzácnou shodu všech čtyř starostů těchto obcí. Začalo velice složité jednání okolo projektu, ale nejhorší věcí bylo projednávání stavebního povolení na stavebním oddělení ve Dvoře Králové n/L. Zde nastaly veliké průtahy, takže jsme byli nuceni požádat o odklad dotace na plynofikaci. Jelikož se průtahy ze strany stavebního úřadu vlekli nadále pomalu, pozbyli jsme nárok na dotaci. Ale naše myšlenka plynofikace nás stmelila a rozhodli jsme se přesto plyn dovést do našich obcí. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma LB-tech z Litomyšle. Po tomto již nic nepřekáželo v započetí práce. Bylo to nesčetně hodin při prováděcích pracích, jednání s občany atd. Plynofikace byla zdárně ukončena. Naše obec jako jediná, na jednání zastupitelstva schválila uhradit plynofikaci hotově a tudíž se vyhnout půjčce. Bylo projednáno, že firma LB-tech nebude provádět vyspravení chodníků postižených výkopovými pracemi, ale bylo dohodnuto, že bude spočítána cena za vyspravení chodníků živicí a ta bude použita s financemi obce na zhotovení chodníků ze zámkové dlažby. Tak se i stalo.


Také se vybudovalo sociální zařízení u sálu v kulturním domě a to z toho důvodu, že se při pořádání  kulturních akcí používalo soc. zařízení v přízemí, které patřilo k pronajatému pohostinství. Někdy docházelo k dohadům s nájemníkem pohostinství. Při tomto budování soc. zařízení se opravil i sál, vybudoval se bar a upravila kuchyňka. Sál byl vybaven novým zařízením (stoly a židle). Tyto práce byly vytvářeny za běžného provozu a bez rozpočtového opatření, nikdo se nad tímto počínání z řad zastupitelů nepozastavil.


Během mého působení se prováděla asanace místního hřbitova, což byla moje srdeční záležitost. Byla vybudována rozptylová loučka. Velice příjemné je to, že se na náš hřbitov vracejí hrobová místa z Choustníkova Hradiště. Návštěvníci hřbitova vyslovují obci uznání za jeho údržbu.


V neposlední řadě došlo na lámání chleba s prodejem budovy č.p. 105 - mateřská školka. Dlouhých pět let se nepodařilo tuto nemovitost prodat. Proto jsem navrhl, abychom z této budovy vytvořili Obecní úřad. Tak se i stalo. V přízemí jsme začali vytvářet prostory pro OÚ. Když bylo naše dílo z 40% hotovo, našel se zájemce, že nemovitost koupí. Při jednání zastupitelstva se rozhodovalo zda prodat - neprodat. Během hlasování 2 zastupitelé byli pro prodej a 2 proti. Můj hlas byl rozhodující a já jsem hlasoval se staršími zastupiteli neprodat. Přízemí i s vytápěním bylo před dokončením, ale nikdo ze zastupitelů se nezajímal, jak práce postupují, teprve na můj nátlak se přišli podívat dva zastupitelé. Opět tato akce nebyla v rozpočtu. Po nastěhování se do nových kanceláří, jsem začal přemýšlet, co vytvořit z prostor v prvním patře. Po dohodě v obecním zastupitelstvu jsem požádal o dotaci na revitalizaci této nemovitosti a vybudování hřiště a součastně jsme požádali o dotaci na chodník v Dolních Vlčkovicích a kupodivu nám i tato dotace byla přidělena. Už zde nastaly všelijaké připomínky, ale jenom proto, že někteří zastupitelé při projednávání nevěnují pozornost o čem je řeč. Ale i přes tyto inpertinence jsme chodník zdárně dokončili. Snaha ho vybudovat byla již nejméně před sedmi lety.


To je tak v kostce, co se dařilo tvořit bez hádek a osočování. První neshody začali v druhé polovině roku 2012, kdy vypukla žabomyší válka mezi jednou rodinou a firmou M-Plus CZ, s. r. o., a to hlavně s jejím jednatelem. Ještě na začátku roku 2012 tato firma opravovala břeh potoka poškozený povodní v roce 2011, bez rozpočtu. Vždyť takovéto mimořádná událost nejde předvídat dopředu. Tato firma provedla v roce 2013 opravu kamenné vyzdívky břehu potoka na zadní cestě u Endrychů, byla nejlacinější, dále mě bylo vyčítáno, že musíme podporovat místní podnikatele, což jsem učinil a zadal jsem vytvoření odvodňovacího kanálu na cestě u domu č. p. 6 v Dolních Vlčkovicích a opravu nádrže na pitnou vodu u Vaňků. Opět se to nelíbilo opozici, která právě prosazovala místní podnikatele. Při výběrových řízeních jsem se snažil vybrat to nejlacinějšího, a to byla vždy firma M-Plus CZ, s. r. o. To se ukázalo při podaných nabídkách na opravu břehu potoka u Matoušů. Nabídky přišli tři, kde se nabídka pohybovala v částkách 595 000 Kč, 630 000 Kč a 750 000 Kč. Pro podání žádosti zastupitelé vybrali firmu, která požadovala za zhotovení 630 000 Kč, což není v pořádku, ale budiž. Dotace nám byla přidělena v 50% výši. Na tuto částku plus našich 50 %, bylo vypsáno výběrové řízení. Bylo osloveno šest firem, ze kterých se vrátili pouze dvě, firma paní Truhlantové si ani nevyzvedla doporučený dopis, a to je místní firma. Při výběrovém řízení nejnižší nabídka byla právě od firmy M-Plus CZ s. r. o. Chtěl bych vidět obličeje výběrové komise, když byla nucena přidělit zakázku právě firmě M-Plus CZ s. r. o.


Aktuálně probíhá rekonstrukce hřbitovní kaple a je budováno několik cestiček. V poslední době jsem docílil, že již na čističku odpadních vod bylo podáno územní rozhodnutí a započala fáze vodního zdroje, tudíž je možné požádat o nový PRVKUK. O tuto akci naši zastupitelé nejevili větší zájem, stačilo jim, že se na věci pracuje, takže mohu prohlásit, že málokdo o postupu prací ví. Já mohu prohlásit, že je to na dobré cestě.


Co mě osobně těší, že byla uskutečněna oslava 600 let od založení obce, vydána kniha o naší obci a každým rokem uspořádaný sraz důchodců z obcí Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště, Kuks a Stanovice. Dále jsem pozitivně naladěn pro práci našeho lesního hospodáře, neboť velice dobře zpeněžuje vytěžené dřevo, taktéž žádosti o palivové dřevo je našim občanům poskytováno dle jejich žádostí. Pouze neplatiči za odebrané dřevo, jsou odsouvány dozadu seznamu. Vytvořené stavby a opravy jsou nutnou činností, aby byl zachován chod obce. Ale to se opozici nelíbí. Proto jsem se rozhodl, že se nebudu ucházet znovu o post starosty.


To je tak ve zkratce vše, co jsem, Vám občanům, chtěl sdělit, a proto velice záleží na Vás, jaké bude budoucí zastupitelstvo obce.

Jindřich Franc
starosta

Diskuse

Komentáře 18

Pane starosto v něčem máte pravdu,ale v něčem ne.Že se udělala nějaká práce vám nikdo nevyčítá,ale za jakých podmínek.Vaše rodinná firma M-plus dělala chodníky,ale jak to dopadlo.Když jdete po tmě tak a nejlépe po dešti vidíte to jaká je to fušařina.Chodník v Dolních Vlčkovicích je pěkný,ale zapomněl jste napsat kolik musela obec doplatit ze svého kvůli nedotaženým dotacím,tuším 1milion osmset tisíc korun.Napište nám občanům kolik jste ušetřil peněz.Za dvanáct let jste pouze utrácel.Plyn je určitě dobrý,ale kanalizace nutná.Když něco děláte tak pokud možno bez vědomí zastupitelů a se svoji rodinnou firmou M-plus.Takže aspoň jak říkáte naposledy nelžete občanům.Když by vám někdo například špatně udělal střechu,tak si ho těžko objednáte podruhé.Ovšem v naší obci ano.Udělal jsi špatně chodníky tak ještě udělej potok.Měl jste napsat ruka ruku myje to je lepší vyjádření a ne že byla firma nejlacinější.Že zastupitelé nejeví zájem o vodu a kanalizaci je zase lež.Jeden ze zastupitelů se pokaždé ptá jak je to s vodou a kanalizací a vaše odpověď je pořád stejná."dělá se na tom".Nic víc nic míň.Ještě musím připomenout opravu potoka u Endrychů.Tuto akci jste udělal zcela sám bez vědomí zastupitelů a nějakého výběrového řízení.A že jste spokojen s lesním hospodářem svědčí jen o tom,že jste se asi nebyl podívat v jiném lese,aby jste viděl jak se to má dělat,nehledě na to jaké dříví dáváte místním občanům.Nějakým teda vůbec žádné.A že se nebudete ucházet o post starosty je jedině v pořádku,protože vaše dvojí osobnost není vhodná pro tuto funkci,jelikož nemáte stejný metr pro všechny a už vůbec ne pro místní.Tak zatím nashle v jiných časech

Dobrý den, musím reagovat na předešlé prohlášení pana starosty. Měl jsem tu čest pracovat v zastupitelstvu dvě volební období a musím přiznat s radostí v hlase, že se opravdu udělalo hodně práce, to panu starostovi nikdo neupírá. Ale pozor, tato práce by nebyla možná bez titěrné, mravenčí práce pana Otavi, pana Možíše, pana Vitabského i ostatních zastupitelů, kteří se za těch dvanáct let vystřídali v zastupitelstvu a také ostatních aktivních občanů Vlčkovic, kteří mají zájem o svojí obec a není vás málo. Opravdu všechen ten výčet úspěchů nelze připnout na hruď jen pana France. Ve Vašem posledním kometáři pane starosto, je opět vidět Váš přístup k občanům Vlčkovic. Popichování, nesváry, haštěření, to je a byl vždy váš životní styl . Žádná snaha lidi v obci stmelit, pomáhat, mít zájem o všechny občany bez rozdílu. Ve Vaší poslední zprávě jsem čekal více pokory, porozumění a především slova díků, alespoň směrem k panu Otavovi, který Vás všechno učil a trpělivě snášel všechny Vaše nepravdy a falešnou hru. Je mi smutno, ale věřím v lepší zítřky.
Vám osobně pane Franc, přeji hlavně klid a pevné zdraví .
Pavel Prokop

Nehodlám komentovat napsané příspěvky. Jen bych rád připomenul to, že do nástupu pana J. France do funkce starosty, jsme o Vlčkovicích téměř nevěděli. Za jeho působení se rozvinula významná spolupráce mezi našimi obcemi, která přinesla mnoho pozitivního. To musí každý, kdo sleduje dění uznat. Budu velmi rád, když naše obce budou dále spolupracovat. Činnost starosty a celého zastupitelsva je na vzhledu obce jednoznačně vidět. Přeji J Francovi hodně zdraví a zaslouženého klidu. Vratislav Vopálka Choustníkovo Hradiště

Taky bych rád něco podotknul i když už je už vše napsáno výše a vcelku je to pravda.Žabomyší válka je mezi kým pane starosto?Jaké neshody začaly?Myslíte když jste jako starosta obce nehlasoval pro místní složku MS Vlčkovice,ale pro firmu M-plus na pronájem honitby nebo když jste jako jediný byl proti vybudování nového hřiště pro mládež,nebo když firma M-plus vlastnila auto na vyvážení dřeva?Ve vašem volebním období je mnoho ale opravdu mnoho otazníků.Byl jsem účastníkem několika schůzí zastupitelstva za poslední dva roky takže jsem mohl vyslechnout jak to všechno probíhalo a musím naprosto souhlasit s komentářem Pavla Prokopa"hašteření,nesváry,pomlouvání a ještě přidám udávání.To je přesně ten bohužel špatný životní styl teda aspoň pro mě.A pochybuji,že se změníte i po nových volbách.A nejde o to kdo to dělá ale jak to dělá.S pozdravem Honza

Jako duch lesa vím co se děje ve Vlčkovickém lese. Tak zpracovaný a čistý les jsem ještě neměl.Občané , kteří se přihlásí dřevo dostanou, pouze takoví co vykřikují, že nedostali, se musí podívat do minulosti a urychleně zaplatit dlužné částky a potom jistě dřevo dostanou.

Odpovídám na interpelaci pana Prokopa o mravenčí práci pana Otavy, Možiše,Vitebského a ostatních členů zastupitelstva. Jestli považuješ za mravenčí práci přijít jednou za dva až tři měsíce na zasedání zastupitelstva, mimo pana Otavy, který má na starosti pozemky a sepisování smluv.Co se týká učení, tak mě učil život a trvalo mě deset let, než jsem se dostal do podvědomí vyšších úředníků, kteří mě pomáhali ve složitých jednáních o dotacích a tak podobně

Reakce na interpelaci pana Jana Vitebského. Stále i pleteš o čem se jedná v OZ, co jsou obecní záležitost a co jsou složky v obci. Že jsem nehlasoval pro MS, jenom proto, že jsem chtěl větší finanční přínos pro vlastníky pozemků. Ale i kdybych hlasoval za obec, stejně by MS neobdrželo dvoutřetinovou většinu. Za vlastníky, které jsem zastupoval a řekl jsem jim o větším nájemném, jsem nemohl zklamat. A pokud by někdo dal vyšší nájemné, hlasoval bych pro něho. Závěrem Ti chtěl připomenout, abys ses porozhlédl po vlastním dvoře, zda je vše v pořádku.

Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás upozornil na schopnosti některých nových a staronových kandidátů do Obecního zastupitelstva a reagoval na plán zvelebení obce od Sdružení nezávislých kandidátů, z kterého čiší předvolební populismus.

1) Vybudování vodovodu a kanalizace
Je nutná potřeba, ale lze konstatovat, že tím nutně řeší problémy, které sami zapříčinili. Např. splašky od domu DV čp. 5, desítky let jsou svedeny do trativodu na bývalý pozemek MNV – potažmo OÚ, který si již zakoupili a provádí zde chov daňků. Jejich péče o čistotu vody je vidět po každém větším dešti v kalužích vedle chléva, kde se stále objevují jezera močůvky i když ŽV skončili před několika lety. Proto soused p. Suchánek musel vrt studny směřovat do větší hloubky, kde ještě tato močůvka a splašky neprosákla. Podobná situace je i v příkopě před Stapazem.

2) Využití dotací z EU a státních dotačních programů
Je všeobecně známo, že dotace v minulém období měly být použity na opravu stávajícího zařízení vedle dílny p. Školníka, ale žabomyší války mezi vedením Sokola, a potažmo zastupiteli obce, se budovalo další hřiště u OÚ a následně byla přislíbena dotace z rozpočtu OÚ na opravu hřiště u Školníka. Toto jistě nesvědčí o dobrém hospodaření s obecními prostředky. Vrcholem všeho je péče o sokolovnu od stávajícího vedení této organizace, svědčí o tom, že toto zařízení bude muset skončit demolicí, poněvadž hyzdí vzhled obce. Představitel této organizace, který usiluje o to, stát se starostou obce, zde prokazuje potenciál svých schopností k budování nové krásnější obce.

3) Dřevo z našich lesů upřednostnit pro občany Vlčkovic
Naše obecní lesy se ještě nevzpamatovaly z období, kdy myslivecké loby přesvědčilo starostu obce p. Otavu, aby pronajal lesy p. Řípovi pro účely myslivosti a těžby dřeva. Za minimální nájem, bez veřejné soutěže, vznikla dohoda, že se budou těžit jen souše a spadlé stromy. Následně za tento minimální nájem byla provedena desetiletá těžba a za tyto ztráty způsobené, nikdo neodpovídal ani myslivecké loby ani starosta.

4) Intenzivně podporovat všechny dobrovolné složky obce
Bylo v minulosti zvykem, že tyto složky si na svoji činnost vydělaly sami brigádami a různými akcemi při kterých byly hlavně tržby za občerstvení a tombolu, produkty občerstvení byly zakoupeny za režijní ceny a celková obchodní přirážka šla do příjmů složek, až do doby, kdy uzeniny, alkoholické nápoje v některých organizacích prodávají osoby, kterým vytvořený zisk jde do vlastní kapsy. Nemalou péči o zvěř prokázalo i MS, když pod vedením hospodáře Jana Vitebského pro obohacení tomboly zlikvidovalo polodivoký chov bažanta ve středu obce, kde dělal potěšení místním občanům, zvláště dětem. Je otázka zda-li tato činnost je pro obec přínosná, je předpoklad, že budeme v obci vidět jen lišky, straky a kuny. Nakonec zamyšlení nad tím, co nového se objeví po letošních volbách, zda např. V DV čp. 5 ke stávajícím retardérům OZ odhlasují stavbu semaforu na řízení dopravy. Peníze za podobné zbytečnosti by se měly využívat do oprav cest a dalších potřebných věcí a zvažovat zda-li drahá sportovní zařízení na několika místech v obci bude řádně využívána a nebude to další pomník našich zastupitelů. Někteří kandidáti by udělali nejlépe, aby přehodnotili své schopnosti a zvážili, zda s máslem na hlavě a touhou splnění vlastních aktivit za obecní peníze, neměli raději odstoupit z kandidátky. Je všeobecně známo, že kdo rozhoduje, tak odpovídá a proto mu nemusí způsobená škoda v obci projít. Proto by občané Vlčkovic měli zhodnotit, kdo je pro obec užitečný a kdo jak cizopasník ji vysává a svým hlasem je podle toho odměnili, poněvadž jaké zastupitele si zvolíme, taková obec bude. Různé populistické prohlášení dokáže každý, ale udržet potřebný rozvoj, nezadlužit obec a v neposlední řadě vědomě naši obec nepoškozoval.

Lze konstatovat, že kandidáti do OZ se dělí na dvě skupiny a to:
Schopných a všehoschopných, ale ti všehoschopní musejí počítat, že žijeme v právní společnosti.

Proto přeji spoluobčanům úspěšné volby a děkuji za čas, který jste věnovali těmto postřehům.

Nerad komunikuji přes veřejné sítě a podobné informační prostředky, ale musím reagovat na komentář pana France na můj příspěvěk. Pane starosto já nevznesl interpelaci, pletete si pojmy. Já pouze přidal komentář jako reakci na Vaše prohlášení. Interpelace je dotaz člena parlamentu na člena vlády, který má povinnost na tento dotaz odpovědět. Možná se už vidíte ve vládě - to je žert. Škoda, že už Vaše paměť nesahá do bodobí, kdy jste začínal a trávil u Otavů nebo s Jardou jinde několik hodin deně a učil jste se co vše je nutné k chodu obce. Nikdo učený z nebe nespadl, ale pokorně nepoděkovat je, alespoň podle mého názoru, základní slušnost. Děkuji za pozornost. Pavel Prokop

Vážený pane nezávislý, rád bych se vyjádřil k několika bodům Vašeho komentáře:

Bod č. 1) Kanalizaci je nutné vybudovat proto, aby se zamezilo vypouštění domovních odpadů do volné přírody. Každý nemá takové štěstí, aby bydlel blízko potoka a mohl odpad vypouštět přímo do něj. Když si hrajete na takového ekologa tak se běžte podívat po dešti do potoka, který protéká kolem Makešů. Ta močůvka tam teče z kravínů bývalého JZD.

Bod č. 2) Nebudu se vyjadřovat k výstavbě nového hřiště u OÚ, náš návrh zněl, aby se rekonstruovalo stávající asfaltové hřiště. Pan starosta nám však sdělil, že to není možné, protože stavba musí být provedena na pozemku u OÚ. Vrcholem všeho je podle mně to, že máte špatné informace o majiteli sokolovny. Sokolovna totiž patří obci. Takže zde bohužel neukazuji potenciál svých schopností já, ale obec. Pokud budeme řešit místo starosty, nechme to na voličích.

Bod č. 3) Palivové dřevo pouze občanům Vlčkovic, zatím si určitě stojím. K hospodaření pana Řípy v obecních lesích se nemá cenu vracet, protože je to již pár let promlčené.

Bod č. 4) Intenzivně podporovat všechny složky obce, intenzivně samozřejmě neznamená finančně. Jednotlivé složky si na svou činnost větším podílem vydělávají sami různými akcemi, což je (ples, karneval, turnaje, atd.). Vynechám část bodu 4, kde se mluví o lištičkách a kunách. Nevím proč stále narážíte na čp. 5 v DV. Retardéry nebyl pouze nápad tohoto čp. Byli vybudovány proto, aby se předešlo nějakému neštěstí. Někteří řidiči tam byli schopni jet i 60-ti kilometrovou rychlostí.

To je asi tak z mé strany vše, i když bychom tu mohli diskutovat do nekonečna. Věřím tomu, že občané sami rozhodnou, koho by chtěli mít v zastupitelstvu obce.

A jedna poznámka na konec:
Pane nezávislý, myslím si, že v dnešní době se může člověk který má čisté svědomí pod svůj příspěvek podepsat.
Vladimír Vitebský čp. 38 v DV

Jen bych rád doplnil pana Vitebského, (pokud se nepletu), že hřiště muselo být vybudováno vedle OÚ, protože to byla jedna z podmínek pro samotné získání dotace na revitalizaci budovy OÚ.

Anonymita, podepisovat se nebo se nepodepisovat, je to problém, samozřejmě jde pochopit, že jsou situace, kdy má anonymita opodstatnění, např. kdy jde o život. Tady o život nejde.

Nejste-li podepsáni, nestojíte si za tím co píšete, proto nemá cenu ztrácet čas s někým, komu chybí elementární slušnost se podepsat.

Ztotožňuji se s poslednín odstavcem od Marka. Já jsem se zatím pod veškerá vyjádření podepsal. Ještě jednu větu k vyjádření se Pavla prokopa, mě velice pomohla tehdejší pní ůčetní, která měla zákony a věci související s OÚ v malíčku, takže jsem u Otavů neseděl. K bodu č.2 Ládi, musím konstatovat, že jsem nelpěl na vybudování hřiště u OÚ, ba naopak jsem říkal, že hřiště může být kdekoliv, ale musí být na pozemku obce. Proto jsem navrhnul TJ Sokolu(Láďa Vitebský) ať prodají asfaltové hřiště obci(nebo převedou za 1 Kč), ale odezva žádná nebyla. K hřišti bych měl ještě malou poznámku, všichni zapomínáte, že na těchto hřištích se dá hrát poze od jara do podzimu a co v zimě, nemělo by se nové zastupitelstvo zamyslet, zda neinvestovat do obnovy staré sokolavny?

Ještě jsem zapoměl jednu větu, Jarda Otava pro mě dělal, jakožto zemědělec pozemky, já mu přiravoval podklady z programu Gramis.

Nezbývá mi, než se ohradit proti příspěvku „Nezávislého občana z Vlčkovic“, který již svým vyjádřením prokázal, že nebude tak nezávislý, jak uvádí.
Není pravdou, že jsem musel vrtanou studnu směřovat do větší hloubky z důvodů nějakých splašků apod. Hloubka vrtu je podřízena hydrogeologickým podmínkám v místě vrtu a dále prokázaným vlastnostem zkušebního vrtu. Odstínění povrchových vod od spodních vod, které jsem musel provést je z důvodu umístění studny v ochranném pásmu vod, ve kterém se Vlčkovice nachází, to musí mít každý vrt v tomto pásmu. Ostatně to Vám, vážený občane, může potvrdit i starosta obce, který má moji dokumentaci jakožto orgán dotčený výstavbou v archivu Obecního úřadu. Neargumentujte tady věcmi, kterým evidentně nerozumíte.
Retardéry u čp.5 v DV. Žádost o umístění zpomalovacího zařízení jsem podal já. Samozřejmě ve shodě s majiteli čp. 5 a 6 v DV. I toto Vám může potvrdit starosta obce, nebo ostatní zastupitelé, kteří tuto investici odhlasovali. O Vámi uváděné semafory žádat nebudu, děkuji. Co je a není zbytečnost pro bezpečnost našich dětí, to bych s Vámi „Nezávislý občane z Vlčkovic“ rád probral osobně. To byste ale musel mít tu odvahu se pod ten pamflet podepsat.
Aleš Suchánek, DV 7

Už jsem opravdu nechtěl jitřit už beztak napjatou atmosféru,ale nedá se jinak. Každý má právo na svůj názor, ale nepodepsané dokumenty vhazuji do koše a nestojí mi za reakci. Přesto pan starosta opět projevil svoji povahu a charakter, když nechal tuto nepodepsanou zprávu rozmnožit a vložit občanům Vlčkovic do schránek. Údajně ji pan starosta dostal do pošty, pak ji nechal přepsat na obecní internetové stránky a nakonec doručit nám všem - téměř všem. Pane Franc, dělá Vám velice dobře, když se lidi kolem Vás hádají, že? Ubohé !!
Pavel Prokop

Vidím,že se nám komentáře celkem rozrostly.Promluvil k nám duch lesa.Od starosty jsem odpověď stejně nedostal.Mimochodem nešlo o peníze,ale o princip,když jste to měl tak dobře spočítané nemusel jste si při hlasování takto pálit prsty.I když víme všichni jak to bylo s hlasy že.Co mě ale opravdu oslovilo je příspěvek pana nezávislého,jelikož mu leží v žaludku čp.5 i když není tak nezávislý.Měl jsem možnost od tohoto člověka už něco číst a musím říct,že jeho větná souvětí jsou provařená jako hlášky z Osudů dobrého vojáka Švejka.Samozřejmě vím,že náš barák čp.5 je určitě poslední v obci,který má pouze septik,protože všichni v obci u každého domu mají čistírnu odpadních vod a zemní filtry,ale určitě to dám do pořádku pane nezávislý.Že vytéká močůvka i po pěti letech když ta nejsou krávy?Nevím co si mám o tom myslet.Ale spíš nám napište kde skladujete hnůj vy sám.To je krása se na toto podívat.Ty kuny a lišky tady byli před námi a budou tu i po nás tedy aspoň doufám.Ale co jste udělal třeba vy pro ty bažanty.Rozoráním mezí a zavážením úvozů na kterých jste se podílel v sedmdesátých letech dvacátého století jste nenávratně zdevastoval krajinu v obci a teď budete kázat vodu přitom pijete víno a musím říct že luxusní.A to je zase váš pomník a ne OÚ a toho másla co máta na hlavě vy za toto jsou tuny .Že jsou zbytečná hřiště pro vás to chápu,ale jsou tady i mladší lidé,kteří je budou využívat nemyslíte.Peníze by jste dával do oprav cest,které vaše rodina devastuje přetíženými vleky?Za to bych nechal nést následky zase já vám.Kolikrát jste svojí přítomností podpořil místní složky?Kolikrát jste jim přidal něco do tomboly?Na to nám asi neodpovíte co?Ani nemusíte,protože to všichni vědí"nikdy a nic".Těch otázek bych měl samozřejmě více.Škoda jen že mi tento dopis nepřišel do schránky podepsaný,protože bych na něj odpověděl jednou větou z krásného českého filmu Vesničko má středisková,akorát bych použil jiné jméno"Ota Rákosník je debil a hotovo".Jinak přeji občanům pevné nervy a ať volby dopadnou jakkoliv hodně zdraví.
Honza Vitebský

Já, jakožto mladý občan Naši vesnice, bych měl spoustu výčitek a marných námitek na chování některých dalších spolu občanů. Někteří lidé by se měli zamyslet nad tím zdali to mají ještě zapotřebí a zdali jim ten požitek z toho škodění a rozvracení jak jednotlivých lidí, tak i celých složek stojí za to. Je to falešné, ubohé a někdy i velice směšné, čeho mohou být lidé v tak malé vesnici schopni. I když je to zbytečné, ale prosím Vás zamyslete se nad tím co vlastně děláte pane Starosto společně s "Vašimi lidmi". Myslím si, že nejen mně, ale i spoustě dalším toto otrávilo a znechutilo jejich koníček a poklidné žití v Naši vsi. S pozdravem Michal Kejkrt

Michale, jsem moc rád, že jsi se rozhodl něco napsat krytického. Ale podívej se na sebe, co jsi pro obec udělal. Tvého koníčka Ti nkdo nevzal a že jsi sám osobně přestal, nebo Ti někdo našeptává je už jiná věc. To si musíš přebrat sám.