Články

Změna svozu tříděného odpadu

Informace občanům obce Vlčkovice v Podkrkonoší

 

ZMĚNA TŘÍDĚNÍ ODPADU, od 1. května 2014 již nebudou kontejnery na plast ani papír

 

Proč třídit odpad?

Ušetříme
Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů se neustále zvyšují, což má dopad na výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se tomu můžeme tím, že budeme odpad třídit a vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic.

Zlepšíme životní prostředí a své zdraví
Spalováním plastů v domácích kamnech vznikají velice nebezpečné karcinogenní látky, které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i vašich sousedů. Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad.

Chráníme neobnovitelné zdroje
Vytříděné odpady jsou surovinou pro další výroby. Z recyklovaných plastů se vyrábějí různé stavební prvky jako ploty, dlaždice, palety, funkční oblečení pro sportovce, obaly. Např. dresy naší hokejové reprezentace na OH byly vyrobeny z PET lahví. Kdyby tyto výrobky nebyly vyrobeny z recyklovaných surovin, bylo by na jejich výrobu nutné spotřebovat neobnovitelné zdroje energie.

Pomáháme ekonomice
S vytříděnými surovinami je nutné provést mnoho výrobních úkonů, aby se z nich stal výrobek. Tyto výrobní úkony znamenají práci pro lidi a činnost pro firmy. Surovina vyhozená na skládce již mnoho lidí nezaměstná.

 

Proč třídit do pytlů?

● Je to pro nás pohodlnější, nemusíme chodit ke kontejnerům.
● Pro obec to vyjde levněji - ušetříme.
● Nebude vznikat nepořádek u kontejnerů.
● Odpad vytříděný v pytlích není znečištěn komunálním odpadem a lze jej lépe využít v recyklačním procesu.

 

Jak třídit odpad?

● Na obecním úřadě si v úředních hodinách od 14. dubna 2014 ZDARMA vyzvedněte pytle na třídění odpadu.
● Doma třiďte odpad do těchto pytlů. Odpad můžete třídit i do vlastních pytlů. Je ale nutné, aby v pytli bylo vždy jen to, co do něj patří. Jinak vám pytel nebude odvezen.
● Každý čtvrtek v sudém kalendářním týdnu dejte do 8:00 hodin ráno plné a zavázané pytle před váš dům.
● Větší kusy plastů (židle, přepravky, velké dětské hračky…), velké kartonové krabice můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny.
● Poprvé se svoz pytlů uskuteční ve čtvrtek 1. května 2014. Svoz bude probíhat každých 14 dnů.

 

Termíny svozů v roce 2014

1.,15.,29.

12.,26.

10.,24.

7.,21.

4.,18.

2.,16.,30.

13.,27.

11.,25.

 

Co kam patří?

Žlutý pytel - PLAST

Sem patří
plastové výrobky, plastové obaly, přepravky, plastové sáčky, pytle, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, pěnový polystyren, fólie, láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetiky.

Sem nepatří
výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny…), elektrické kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, oleji apod., plastové díly s kovovými částicemi, textilie z umělých vláken, molitan.

 

Oranžový pytel – NÁPOJOVÉ KARTONY

Sem patří
čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové mléko, džus, víno).

Sem nepatří
papír, plasty, kov, měkké sáčky např. od kávy a různých potravin.

 

Modrý pytel - PAPÍR

Sem patří
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, krabice z papírové lepenky, ostatní neznečištěný papír.

Sem nepatří
papír znečištěný potravinami či hygienicky závadný (plenky, vložky), papírové obaly s plasty a kovy, celé knihy.

 

SKLO

Sklo třiďte jako doposud do kontejnerů rozmístěných v obci.

Diskuse

Komentáře 0

Momentálně žádné komentáře k tomuto článku.